Commemoració del Tricentenari a Mataró, 1714 – 2014

Constitucions, capítols i actes de Corts de 1706

CONSTITVCIONS, CAPITOLS, Y ACTES DE CORT, FETAS, Y ATORGATS, PER LA S.C.R. MAGESTAT DEL REY NOSTRE SENYOR DON CARLOS III.REY DE CASTELLA, DE ARAGÓ, COMTE DE BARCELONA, &c. EN LA CORT CELEBRÁ ALS CATHALANS, en la Ciutat de Barcelona, en la Casa de la Deputaciò del General de Cathalunya, en lo any de 1706. Per manament dels Excellentissims, y Fidelissims Senyors Deputats, y Oydors de Comptes.

Publicació de les Constitucions catalanes aprovades en Corts per Carles III l’any 1706

Biblioteca Popular. Fundació Iluro. R. 15653

(part 1/2)

View Fullscreen

(part 2/2)

View Fullscreen
MENU