Commemoració del Tricentenari a Mataró, 1714 – 2014

Constitucions, capítols i actes de Corts de 1702

CONSTITVCIONS, CAPITOLS, Y ACTES DE CORT, FETAS, Y ATORGATS, PER LA S.C.R. MAGESTAT DEL REY NOSTRE SENYOR DON FELIP IV. DE ARAGÓ, Y V. DE CASTELLA, COMTE DE BARCELONA, &c. EN LA PRIMERA CORT, CELEBRADA ALS Catalans, en la Ciutat de Barcelona, en lo Monastir de Sant Francesch, en los anys 1701. Y 1702. Per manament dels molt Ilustres, y fidelissims Senyors Deputats, y Oydors de Comptes.

Publicació de les Constitucions catalanes aprovades en Corts per Felip IV de Catalunya i V de Castella l’any 1702

Biblioteca Popular. Fundació Iluro. R. 15652c

View Fullscreen
MENU