Commemoració del Tricentenari a Mataró, 1714 – 2014

Escrit de José Patiño a la Ciutat de Mataró sobre l’import dels quinzenals (1713)

DON JOSEPH PATIÑO, CAVALLERO DEL ORDEN DE ALCANTARA, del Consejo de su Magestad en el real de las Ordenes, é Intendante de el Exercito, y Principado de Cataluña, &c.

Ordre de l’11 de desembre de 1713 signada per José Patiño, intendent de Catalunya de l’exèrcit de Felip V durant la Guerra de Successió, per al pagament d’un nou impost als mataronins de 2.800 rals de vuit, equivalents a 3.920 lliures o, el que és el mateix, 8.711 jornals de fuster, per a mantenir l’exèrcit en el setge de Barcelona.
Arxiu Municipal de Mataró, AH-070-04

View Fullscreen
MENU