Commemoració del Tricentenari a Mataró, 1714 – 2014

Escrit sobre la tramesa de soldats de quinta dels pobles del Corregiment (1733)

Don Oroncio Betrela de Andrade Coronel de los reales Exercitos de S. M. (Dios les guarde) y su Corregidor, Governador y Comandante militar y subdelegada de la ciudad, y Partido de Mataró…

Escrit del corregidor de Mataró als regidors de la ciutat comunicant que dels vuit homes que se’ls havia demanat per incorporar a l’exèrcit sols dos havien estat aptes per al servei. S’exigí als regidors de Mataró el lliurament dels sis homes restants amb l’amenaça d’instal·lar  soldats de cavalleria a casa de cada regidor fins que es trametessin els homes que s’havien demanat.
Arxiu Municipal de Mataró. AH-070-06-02

View Fullscreen
MENU