Commemoració del Tricentenari a Mataró, 1714 – 2014

L’obra del comte de Darnius. Els corregiments

Oleguer Taverner i Ardena (c.1661–1727), comte de Darnius i coronel de cavalleria -a les ordres de Felip V en la Guerra de Successió- és un dels cartògrafs catalans més importants de les primeries del segle XVIII. La major part de la seva obra restà manuscrita. Un d’aquests treballs fou el Mapa general del Principado de Cataluña y Rossellon con las fronteras de Francia Aragon y Valencia. Nuevamente aumentada y corregida por el Conde de Darnius, Coronel de Cavalleria y gentilhombre de Camera de Su Magestad.

Aquest important conjunt documental històric formà part de la col·lecció Mayol. L’any 2006 la família Mayol en féu donació a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, on es conserva i es pot consultar.

La gloriosa conqista de Philipo Quinto

L’obra consta de 20 mapes i va acompanyada de 10 volums manuscrits -referits al mateix nombre de corregiments- amb una descripció de les poblacions de cadascun amb dades diverses com nombre de cases, límits, habitants, etc.
El document té, a més, una marcada intencionalitat política. Una figura al·legòrica anuncia a l’inici del text, a toc de trompeta, La gloriosa conqista de Philipo Quinto en referència al Principat. El treball és, en definitiva, una plasmació de la voluntat reial de reestructurar territorialment el Principat segons els criteris imposats pels vencedors del conflicte eliminant les vegueries i creant els corregiments.
L’obra conté també dades significatives de tipus militar. El seu autor descriu els camins de les zones pirenaiques, frontereres amb França, esmentant les dificultats i les facilitats que podia trobar-hi el desplaçament de l’artilleria.

c. 1716
Oleguer Taverner i Ardena (c. 1661–1727), comte de Darnius
Mapa general del principado de Cataluña y Rossellon
Manuscrit original / Institut Cartogràfic de Catalunya RM.250102
Cartografia propietat de l’Institut Cartogràfic de Catalunya

Veure cartografia

El corregiment de Mataró

El comte de Darnius completà el seu treball cartogràfic amb un informe escrit de cadascuna de les noves demarcacions territorials de Catalunya.
El corregiment de Mataró s’estenia per la costa des de Badalona fins a la riera de Caldes d’Estrac. Per l’interior ocupava el territori comprès entre poblacions com Viladecavalls, la Garriga o Palautordera.
Del corregiment de Mataró s’esmenten una ciutat, 6 viles, 105 llocs, 26 veïnats i 7 quadras. Això totalitzava 7.269 cases i 36.217 habitants.
Segons el treball d’Oleguer Taverner, Granollers tenia 1.324 habitants, Mataró 5.918 habitants, Sabadell 1.145 habitants i Terrassa 1.835 habitants.
La important obra del comte de Darnius serveix per il·lustrar els forts lligams que existiren entre guerra i cartografia.
Avui el seu valor militar és sols històric. Però l’ingent l’esforç dut a terme per plasmar en dues dimensions la geografia física i humana del país suscita, encara, admiració i respecte per la tasca realitzada amb els mitjans disponibles a l’època.

c. 1716
Oleguer Taverner i Ardena (c. 1661–1727), comte de Darnius
Corregimiento de Mataró
Cartografia propietat de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
Manuscrit original / Institut Cartogràfic de Catalunya RM.250110
El manuscrit original del comte de Darnius que es correspon al Corregiment  de Mataró. L’autor hi descriu, una per una, totes les localitats de l’extens territori que va conformar aquesta demarcació de nova planta i d’encuny borbònic. N’esmenta, si és el cas, les jurisdiccions, els afrontaments i la seva situació.

Veure cartografia

CRÈDITS DE L’EXPOSICIÓ

ORGANITZACIÓ I PRODUCCIÓ

 • Ajuntament de Mataró / Direcció de Cultura
 • Museu de Mataró

COMISSARIAT I TEXTOS

 • Joan Giménez i Blasco

DOCUMENTACIÓ

 • Mercè Pibernat

COORDINACIÓ

 • Mireia Blesa
 • Carles Marfà
 • Àngels Soler

DISSENY DE L’EXPOSICIÓ

 • Pere Fradera

FOTOGRAFIA

 • Institut Cartogràfic de Catalunya
 • Eusebi Escarpenter

MUNTATGE

 • CRAT. Conservació i restauració
 • Intervento
 • Equip de la Direcció de Cultura

AGRAÏMENTS

 • Família Mayol
 • Centre de Normalització Lingüística del Maresme
 • Institut Cartogràfic de Catalunya
AJbanderacol
Museu-Can-Serra
logo-tricen
Logo-tricentenari-Mataro

MENU