Commemoració del Tricentenari a Mataró, 1714 – 2014

Marcelina amb xicra del segle XVIII

La marcelina és un plat petit amb una cavitat al mig per aguantar-hi la xicra, és a dir, la tassa petita emprada especialment per a prendre xocolata desfeta. Aquest utensili es pot subjectar amb una sola mà i permet prendre la xocolata calenta sense cremar-se, alhora que l’altre mà pot sostenir les pastes o galetes. Al segle XVIII el consum de xocolata estava molt estès entre la població catalana.

Mancerina_con_jícara._Real_Fábrica_de_Loza_y_Porcelana_de_l'Alcora
MENU