Commemoració del Tricentenari a Mataró, 1714 – 2014

Memorial dels actes d’acollida de Carles III a Mataró, 1705-1706

Testimonio sin nullidad del amor que la Iltre. Ciudad de Mataró tiene y ha tenido a Ntro. C.M. Don Carlos.

Descripció dels actes realitzats amb motiu de la visita de Carles III a la ciutat de Mataró.

Tots els serveis i altres prestacions menors satisfetes a les ordres de Carles III entre el 22 d’agost de 1705 i el 14 de maig de 1706 tingueren un cost, pel cap baix, de 31.674 lliures. Un fuster, que cobrava 9 sous al dia, hauria d’haver treballat 192 anys per acumular aquesta quantitat. La guerra costà als mataronins una mitjana de 119 lliures al dia en aquest període.

Arxiu Municipal de Mataró AH-071-08

View Fullscreen
MENU