Commemoració del Tricentenari a Mataró, 1714 – 2014

Organització de partides de mossos d’esquadra a diferents poblacions del corregiment de Mataró (1719)

Estado de las Partidas de Gente del País que se han de establecer en los lugares del Corregimiento de Mataró. Sueldos de los que se alistaren y el que deven gozar los jefes que los comandaren.

S’estableix el nombre d’individus que  han d’integrar les esquadras a cada població i les  retribucions mensuals que s’havien de satisfer als homes i als comandaments. Imports que havien d’anar a càrrec del recaptat de l’impost del cadastre.

Arxiu Municipal de Mataró. AH-070-06-01

View Fullscreen
MENU