Commemoració del Tricentenari a Mataró, 1714 – 2014

Acte institucional

2014.03.04.1Saló de Sessions de l’Ajuntament de Mataró, a les 19.30 h
Presentació del programa 1714-Mataró-2014; acte presidit per l’Il·lm. Sr. Joan MORA, alcalde de Mataró, amb la participació del Sr. Miquel CALÇADA, comissari del Tricentenari a Catalunya, i del Dr. Joan GIMÉNEZ, comissari de la commemoració mataronina.
Organitza: Ajuntament de Mataró – Comissió 1714-Mataró-2014

MENU