Commemoració del Tricentenari a Mataró, 1714 – 2014

Presentació publicació

Biblioteca Pompeu Fabra
Guia de Recursos Mataró 1714
Relació de publicacions disponibles a les biblioteques públiques de la ciutat relacionades amb la Commemoració del Tricentenari del 1714.
Producció: Ajuntament de Mataró – Biblioteques de Mataró
Organitza: Ajuntament de Mataró – Biblioteca Pompeu Fabra

MENU