Commemoració del Tricentenari a Mataró, 1714 – 2014

Web 1714-MATARÓ-2014

El web de la celebració mataronina del Tricentenari de 1714 ha estat concebuda i dissenyada com una plataforma dinàmica que permet publicitar i anunciar al llarg de la commemoració noves activitats i aportacions de les entitats ciutadanes i, alhora i de forma progressiva, incorporar materials i documentació històrica relacionada amb les activitats del programa 1714-Mataró-22014 i amb la nostra ciutat, amb l’objectiu de crear un fons històric a lliure disposició d’usuaris, estudiosos i investigadors. Disseny Creactitud / Bernat Alsina. Continguts: Comissariat 1714-Mataró-2014.

MENU