Commemoració del Tricentenari a Mataró, 1714 – 2014

Puntes de coixí

Els segles de l’Edat Moderna visqueren una eclosió de la demanda de les puntes d’agulla i de coixí com a complement al vestuari tan d’homes com de dones. Segons una antiga tradició la Verge Maria hauria ensenyat a fer les puntes a una noia pobra amb els pares malalts i sense possibilitat de sobreviure. Gràcies a les puntes hauria pogut mantenir la seva família. El treball de les puntaires –dones i criatures- però, ocasionalment també homes, es convertí en un mecanisme de monetarització del treball infantil i femení. Mataró i el Maresme es convertiren en un actiu centre de producció. A principis del segle XVIII la producció mataronina arribava ja a diferents punts de la península. A l’any 1715 Teresa Vilar, vídua de Joan Vilar, donà poders a Francesc Çagarriga, comte de Creixell, per tal que pogués cobrar de Catalina Mendoza, de la ciutat de Sigüenza, una porcion de encajes y otros efectos o su valor que el dicho Juan Vilar mi marido, viviendo, en companyia de Thomas Vilar, moço negociante hermano suyo oy tambien difunto, dexo o encomendo a la dicha señora…

Arxiu de la Corona d’Aragó. Arx. Not. de Mataró, 575. 20.2.1715.

800px-Carolus_-Private_Collection_-_Valenciennes;19de_eeuw
MENU