Commemoració del Tricentenari a Mataró, 1714 – 2014

Rebut de pagament del cadastre de Mataró (1716)

Rebut de pagament de l’import corresponent al cadastre certificat pel notari Joseph Soldevila Masdeu de la Real imposicion corresponent al cadastre de Mataró de l’any 1716.

Arxiu Municipal de Mataró. HA-075-05

View Fullscreen
MENU