Commemoració del Tricentenari a Mataró, 1714 – 2014

Recurs de Barcelona contra la concessió del títol de Ciutat a Mataró (1705)

LA EXCELENTISSIMA CIUDAD DE BARCELONA CON LA VILLA DE MATARÓ. A Relacion del Noble, y Doctissimo Senador Don Francisco de Verthamon. Año 1705.

Publicació del recurs presentat per Barcelona contra el privilegi de Ciutat concedit a Mataró l’any 1702 que evidencia la rivalitat existent entre les dues ciutats.

Biblioteca Popular. Fundació Iluro R. 26639

View Fullscreen
MENU