Commemoració del Tricentenari a Mataró, 1714 – 2014

Breve, y verídica relacion de lo que la ciudad de Mataró previno

Breve, y verídica relacion de lo que la ciudad de Mataró previno, y hizo en el feliz, quanto deseado desembarco de la catòlica, sácra, real magestad de la reyna N. Señora Da. Elisabet Christina de Brunswich Wolfembuttel, en su venturosa playa.

Facsímil d’una de les versions on es relaten tots els actes i esdeveniments que van tenir lloc a Mataró del 25 al 28 de juliol de 1708 editat l’any 1971 per la Caixa d’Estalvis Laietana.

View Fullscreen
MENU