Commemoració del Tricentenari a Mataró, 1714 – 2014

Sentència del batlle de Mataró

El 30 de novembre de 1715 el batlle de Mataró – que administrava la justícia- imposà una multa de 22 lliures  i 8 sous a Francesc Colomines, jove pentiner, per soltarse de la presó on es trobava pres per haver promès casament a Mariona Prats, donzella, filla de Joan Pau Prats, pagès d’Òrrius. El motiu de la detenció era haver recusat retornar la part del dot que Mariona li havia lliurat i per haver-se casat ab altra dona.

Arxiu de la Corona d’Aragó. Arx. Notarial de Mataró, B-62. 30.11.1715.

 

Oficis 026
MENU