Commemoració del Tricentenari a Mataró, 1714 – 2014

Títol de Ciutat concedit a la Vila de Mataró per Felip V l’any 1702

PRIVILEGI D’ERECCIÓ EN CIUTAT, concedit a la vila de Mataró en 20 de Mars de 1702 PER FELIP V.

 

Transcripció notarial del Títol de Ciutat atorgat a Mataró per Felip V el 20 de març de 1702.

Arxiu Municipal de Mataró. AH-001-04 A

View Fullscreen
MENU